Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser og psykisk helsevern.

Hjem der du kan være akkurat som
du er

Fremja tilbyr bo- og omsorgstilbud for personer med ulike funksjonsnedsettelser samt bolig for psykisk helsevern.

Fremjas metode har sine røtter i sosialterapien, der målsetningen er å tiltale det unike og personlige i hvert enkelt menneske og å tilby en meningsfull sammenheng med passelig store utfordringer. Den sosialterapapeutiske tradisjonen fokuserer på helse og at vi først og fremst er mennesker med ressurser.

Våre boliger formes av de som bor der og de er selv delaktige i å skape sitt hjem og miljø, og hvilken bistand og støtte de har behov for. Vi vil at de skal kjenne at det er et personlig hjem der de trives og ikke bare bor. Vi ønsker at hver bolig og virksomhet i Fremja skal ha en helt egen karakter og at man skal kunne kjenne igjen vår identitet gjennom god stemning, hjertelig imøtekommenhet og profesjonelle medarbeidere.

OMSORGSBOLIGER FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

OMSORGSBOLIG FOR
PSYKISK HELSEVERN

Kontakt oss

VI SER FRAM
Til å HøRe
FRa DeG