OmsorgsBoliger

HJEM DER DU
KAN VÆRE
DEG SELV

Ett hjem er ikke bare en plass der du bor. Det
er plassen der du kjenner deg helt trygg med
å være akkurat den du er, der du kan forme
dine omgivelser som du vil.
I ditt hjem er det du som er hovedpersonen

Våre boliger
Katt sitter på soffbordet i ett LSS boende.
Person klättrar i ett äppelträd med Främjas dagliga verksamhet.

Fremja dagsenter

MULIGHET TIL Å
GJØRE DET SOM
GIR DEG MENING

Fremja Dagsenter sitt formål er å skreddersy
meningsfulle hverdager for våre hovedpersoner
fylt med aktiviteter og tilbud der de kan føle
stor grad av mestring og gleder, samtidig som
de møter passelige utfordringer. Vi fokuserer
på aktiv deltakelse, positive relasjoner,
brukermedvirkning, fysisk aktivitet og trening
innenfor kommunikative-, sosiale- og dagligdagse ferdigheter.

Vårt dagsenter

Bli kjent med oss

EN FØLELSE AV
Å HØRE TIL UTEN Å GJØRE SEG TIL

Teckning på omfamnande armar som illustrerar innanförskap.

Vår oppgave er å ivareta alles ulikheter og skape et elastisk
fellesskap der du er verdifull i deg selv.

Søk jobb

SØk jobb
Hos Fremja