Velkommen til FremjA

Ny bolig på Smestad i Oslo!

Ny bolig på Smestad i Oslo!

I henhold til rammeavtalen med med velferdsetaten i Oslo kommune om heldøgnsbemannede omsorgsboliger for hovedpersoner over 18 år med utviklingshemming, kan vi nå presentere en ny bolig med tre boenheter. Boligen ligger på Smestad i Oslo, nære både Frognerparken og offentlige kommunikasjoner. Kontakt boligleder Erlend Hagen om du har spørsmål.