Våre verdier

Fremja AS er et nytt sosialterapeutisk initiativ i Osloregionen for ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser. Fremja AS er en videreføring av tre års virksomhet i Stockholm og omegn under navnet Främja AB. Vi har blitt inspirerte av det omfattende helsepedagogiske og sosialterapeutiske arbeidet som har etablert seg i Järna. Vi vil derfor tilby et liknende opplegg her. Vi tror Oslo trenger det!

Vi betrakter omsorg som et kreativt håndtverk og har en kunstnerisk og økologisk tilnærming til oppgaven. Vi mener at menneskets individualitet gjør at standardiserte atferdsprogrammer i mange tilfeller er utilstrekkelige og utilfredsstillende. Vi tror på å tiltale det individuelle og unike i enkeltmennesket. Derfor legger vi vekt på å bygge meningsfulle relasjoner, gjennom dynamisk sosialt arbeid, noe vi mener vil være gjensidig utviklende for både tjenesteytere og tjenestemottakere.

Innenfor helse- og omsorgssektoren er det vanlig å referere til de tjenestemottakende som ”brukere”. Vi ønsker heller å bruke termen ”hovedperson”, dette fordi det er menneskene vi jobber med som er vårt eksistensgrunnlag, alt vi gjør tar utgangspunkt i tjenestemottakerne og deres behov, dermed er de hovedpersonene i vårt virke. 

Arbeidet vil organiseres gjennom aksjeselskapet Fremja AS. Fremja AS er et datterselskap av Främja AB. Främja AB stiller med økonomisk sikkerhet og garanti for Fremja AS i oppstartsperioden. Det legges opp til et utstrakt samarbeid mellom de to selskapene. Spesifikt med tanke på utveksling av erfaringer og aktuelle strategier innenfor sosialt arbeid.     


Främja AB har eksistert i seks år og virker i Stockholm, Göteborg og Uppsala. Selskapet har i dag 70 hovedpersoner i døgnkontinuerlig bolig og 220 medarbeidere.


Vi tilbyr

Alle mennesker trenger en meningsfull hverdag. Vi tror sosialt fellesskap er et viktig grunnlag for individuell utvikling. Derfor legger vi stor vekt på det sosiale ved å danne fellesskap som er tilgjengelige uansett hvilke forutsetninger man har for å delta. 

Boligtilbud
Vi tilbyr heldøgns omsorgstjenester i boliger for ungdommer og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Daglig sysselsetting for ungdom og voksne 

Fremja har lang erfaring med å designe dagtilbud som er innholdsrike og velstrukturerte. Vi tror at unge mennesker med funksjonsnedsettelser kan integreres i bysamfunnet, så vel som i landlige miljøer og gjøre meningsfulle arbeidsoppgaver tilpasset hvert enkelt menneske sine behov og interesser.

ships.jpeg

 


Om oss som sitter i styregruppen for Fremja AS:

Frode Wendelboe er sosionom, sosialterapeut/helsepedagog med tilleggsutdannelse innenfor autisme fra Stockholms universitet. Han har 20 års arbeidslivserfaring som omsorgspedagog og har de siste 10 årene arbeidet med å starte nye bolig/sysselsettingstiltak i Norge og Sverige. Han er en av tre gründerne av svenske Främja AB og var daglig leder frem til september 2017. I dag er Frode konsernsjef for Omhändertänk, som blant annet driver Fremja AS. 

Joseph Lillo-Stenberg er pedagog med mastergrad fra Universitet i Oslo. Han er daglig leder i Fremja AS og har ledet selskapet siden oppstart i 2015. Han har 10 års erfaring med spesialpedagogisk arbeid, blant annet ved Ljabruskolen i Oslo. Tidligere har Joseph arbeidet som pedagog, foredragsholder og veileder ved besøksseneret NHO.  Han har også engasjert seg i frivillig ungdomsarbeid gjennom en årrekke. 

Benjamin Lüthi er spesialistlege i indremedisin med mangeårig erfaring av akuttpsykiatri. Han har vært aktiv innenfor sosialterapeutiske virksomheter i 24 år, først som omsorgsmedarbeider, deretter som styremedlem. Han er en av tre gründere av svenske Främja AB, der han de siste to årene har jobbet full stilling som avdelingssjef for boliger. Fra september 2017 arbeider Benjamin som daglig leder for Främja AB

Florean Pietsch er spesialistlege innen allmennmedisin, indremedisin og gastroenterologi. Han har  mange års erfaring som kliniker, leder og sjef med fokus på utvikling av virksomheter  og personsentrert behandling.  Parallellt med dette er Florean interessert og delaktig i utviklingen av  sosialterapi og helsepedagogikk. Han har bred og dyp erfaring av entreprenørskap og styrearbeid fra virksomheter i vekst. Han er en av tre gründerne av svenske Främja AB der han i dag arbeider i dag full stilling som omsorgssjef. 

Erlend Løstegaard Hagen studerer bachelor i sosialpedagogikk ved Steinerhøyskolen i Oslo. Siden 2010 har han jobbet for Trygg Grunn AS som tilbyr tjenester innefor helse- og omsorgsfeltet. Tidligere var Erlend ansatt ved Ljabruskolen i Oslo i 6 år. Her arbeidet han i ulike klasser med elever med varierende funksjonsnivå.

Elizabeth von Hanno Brockfield er utdannet kulturhistoriker fra UiO, med en masteroppgave som omhandler middagsmønstre i barnefamilier i Oslo. Siden 2011 har hun ledet det nasjonale foregangsfylkeprosjektet ØQ – økologisk mat i storhusholdninger, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold. Hun har drevet eget cateringselskap i 10 år, og jobber også med utvikling av bærekraftige matsystemer for bedrifter. Elizabeth har flere års erfaring fra frivillig arbeid og ulike tillitsverv. 

Flemming Løstegaard Hagen er bachelor i pedagogikk fra Socialpædagogisk Seminarium i Aalborg i 1999. Hagen har bred erfaring fra helse og sosialfagliglig arbeid og helsepedagogikk. Han har jobbet innen rusfeltet, i barnevernet og siden 2009 i forskjellige lederstillinger innen sysselsetting og kvalifisering mot målgrupper i arbeidsrehabiliterende løp i NAV. Han har de siste 5 årene vært ansatt som seksjonssjef i Bydel Grünerløkka.